dilluns, 16 d’abril de 2007

Coordenades

Les abscisses, el temps.
les ordenades, l'espai.
La corba, la vida.

(El rotring de cadascú dibuixa la línia)